Pris

Første samtale er gratis:

 

Det videre forløb/ udarbejdelse af idéoplæg – konsulenthonorar:

top